Rebecca Metzger, leg. psykolog & leg. psykoterapeut

Rebecca Metzger Psykolog
Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och har lång erfarenhet av att jobba med barn, ungdomar, par, familjer och individanpassade psykoterapier.

Mitt arbete utgår från en relationell och psykodynamisk grundsyn men jag är samtidigt noga med att undersöka och planera vad den enskilda individen behöver. Olika psykologiska synsätt och teorier kompletterar varandra och behandlingen ser olika ut för olika behov. Kanske räcker det med ett par vägledande samtal? Eller också är en utredning eller en längre terapi aktuell?

I mitt arbete som psykolog är jag van vid att möta människor i exempelvis sorg, i kris eller kanske med svåra trauman bakom sig som hindrar vidare utveckling i livet.

Jag har också stor erfarenhet av att arbeta med utbrändhet, stress och svårigheter att få ihop familjelivets livspussel.

Hör gärna av dig om du behöver hjälp med:

  •  Individuell psykoterapi
  • Parterapi
  • Neuropsykiatrisk utredning (t.ex. Adhd, autismspektrumtillstånd)
  • Adoptionsutredning
  • Barn- och familjeterapi
  • Traumabearbetning (arbetar bl a med EMDR)