Trauma

Jag är utbildad i en traumateknik som heter EMDR. EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) och är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv.

Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser (från EMDRs hemsida).