Adoptionsutredningar

Jag har möjlighet att träffas för att göra de aktuella tester och bedömningar som krävs vid en adoptionsutredning. Olika länder ställer olika krav på vad som ska ingå utredningen. Jag har en bred utredarerfarenhet och har tillgång till olika psykologiska tester.

Kontakta mig för mer information och för att få prisuppgifter.