Vad är psykoterapi?          

Som legitimerad psykoterapeut har jag först grundläggande psykologexamen (6 år) och sedan en vidareutbildning i psykoterapi (3 år). För att få legitimation behöver man bli godkänd av socialstyrelsen. I mitt arbete som psykodynamisk psykoterapeut är några av grundpelarna att jag arbetar relationellt det vill säga – både relationen mellan klient och psykoterapeut- och klientens egna relationer står i centrum i arbetet för förståelsen och utvecklingen av sig själv. Inom psykodynamisk terapi är det viktigt att försöka förstå sina tidigare erfarenheter och tidigare mönster. Sätt att tänka och fungera på som kanske varit verksamma i ens ursprungsfamilj men som inte längre fungerar i ens nuvarande situation. Med andra ord kan förståelsen av ens mönster hjälpa en att kunna acceptera och/eller förändra nuvarande mönster. I psykodynamisk terapi undersöker man även känslolivet i olika situationer, för att bättre kunna använda sitt inre som en kompass och riktning i livet.