Neuroutredningar

Jag har som psykolog lång erfarenhet av att testa och utreda både barn och vuxna. Exempel på utredningar som kan vara aktuella är ADHD/ADD-utredningar, utbrändhetsutredningar, adoptionsutredningar, känslomässiga utredningar (barn) begåvningsutredningar, samt utredningar inom asperger/autismspektrumet. Vid en neuropsykologisk utredning samarbetar jag med specialistläkare i psykiatri och mina väntetider är ofta korta.

Hur går en utredning till?

Vi träffas för ett inledande samtal, där vi tillsammans går igenom styrkor och svårigheter och hur de sett ut tidigare i livet. Ibland leder det vidare till att vi gemensamt kommer överens om att utredning ska påbörjas och då bestämmer vi tider för psykologisk testning, fördjupad intervju, skattningsskalor och läkarbedömning.

Efter utredningen ställer jag samman ett psykologutlåtande och läkaren ett läkarintyg. Vi ser också till att få iväg remiss till rätt vårdinstans om du inte vill ha den fortsatta kontakten privat.

Tidsåtgång från första samtal till utlåtande och återkoppling är cirka fyra veckor.

Vad kostar en utredning?

Kontakta mig för mer information och offert.

Jag följer praxis för neuropsykiatrisk utredning. Läs mer här>>