Barn- och familjeterapi

Barn kan i olika faser i livet hamna i utvecklingskriser och svåra känslor. Ibland handlar det om situationer där man som förälder känner stor oro och osäkerhet i hur man ska förstå och hjälpa sitt barn. Jag arbetar både med hela familjen, med föräldrasamtal samt med det enskilda barnet för att gemensamt försöka förstå vad som behövs för att barnet ska må bättre. Det kan handla om ledsna, arga, impulsiva eller oroliga barn som är olika sårbara och som ibland behöver extra hjälp och förståelse från vuxenvärlden för att komma vidare.