Parterapi

Att få nära relationer att fungera är ibland en utmaning. Det kan handla om att kommunikationen helt låst sig eller att bråk och vardagspusslet med barn helt suddat ut det som en gång var en stark kärleksrelation. Det kan vara i relation till en partner men också i andra familjekonstellationer. De flesta av oss vill uppleva både närhet och kontakt men vill samtidigt vara självständiga individer. Detta kan vara svårt att få ihop. Att pröva att ”vandra i den andres skor” och att byta perspektiv och samtidigt öka empatin för varandra brukar vara en framkomlig väg. I mitt arbete med familj och par så är grunden att på olika sätt öka kontakten och förståelsen mellan varandra.